Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten- en producten die worden aangeboden op de website en op alle overeenkomsten tussen Neo Cucina Verde en de klant.

1.2 Ondernemingsgegevens:

Neo Cucina Verde
Contactgegevens: Neo Cucina Verde
Adres maatschappelijk zetel: Peerdsdonkendreef 15, 2221 Booischot
Telefoon: +32 (0)15 34 78 86
E-mail: ciao@neo-cucinaverde.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0756 960 779
RPR: 0756 960 779

ARTIKEL 2. PRIJZEN

2.1 De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.

2.2 Neo Cucina Verde houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.

2.3 Neo Cucina Verde kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typefouten.

ARTIKEL 3. BETALING

3.1 De klant kan online via Bancontact betalen of cash/via Payconiq bij afhaling.

ARTIKEL 4. AFHALING

4.1 Bestellingen kunnen uitsluitend afgehaald worden.

4.2 Na het definitief maken van de bestelling zal Neo Cucina Verde de bestelling tegen het gereservereerde tijdstip klaar zetten om op te halen.

ARTIKEL 5. AFBEELDINGEN EN FOTO’S

5.1 Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de Aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie. De foto’s, illustraties en/of afbeeldingen zijn in geen geval bindend.

ARTIKEL 6. COOKIES

6.1 De Website maakt gebruik van cookies om informatie over de klant en bezoeker van de Website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de Website.

ARTIKEL 7. HERROEPINGSRECHT

7.1 Een bestelling wordt definitief geacht zodra de klant op “Bevestig” heeft geklikt. Neo Cucina Verde beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die (het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit).

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

ARTIKEL 9. ANNULATIE

9.1 Bij annulatie is Neo Cucina Verde ertoe gerechtigd een percentage in rekening te brengen. Bij annulatie wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van Neo Cucina Verde waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan Neo Cucina Verde toegeleverde producten anderzijds.

ARTIKEL 11. KLACHTEN

11.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij Neo Cucina Verde via mail naar ciao@neo-cucinaverde.be. Klachten worden binnen 10 dagen afgehandeld.

ARTIKEL 12. GESCHILLEN

12.1 Op overeenkomsten tussen Neo Cucina Verde en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.